Trang có ít sửa đổi nhất

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 05:18, ngày 27 tháng 4 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Nam Hàn‏‎ (1 phiên bản)
 2. Thị xã Cửa Lò‏‎ (1 phiên bản)
 3. Tiếng Thụy Điển‏‎ (1 phiên bản)
 4. Turin‏‎ (1 phiên bản)
 5. Lái Thiêu‏‎ (1 phiên bản)
 6. Vatican‏‎ (1 phiên bản)
 7. Mỹ Thọ‏‎ (1 phiên bản)
 8. Thị xã Hà Tiên‏‎ (1 phiên bản)
 9. Tiếng Anh‏‎ (1 phiên bản)
 10. Tiếng Trung Quốc‏‎ (1 phiên bản)
 11. Harbin‏‎ (1 phiên bản)
 12. Du lịch công viên Bắc Hải‏‎ (1 phiên bản)
 13. Đại Tây Dương‏‎ (1 phiên bản)
 14. Ucraina‏‎ (1 phiên bản)
 15. Ai Len‏‎ (1 phiên bản)
 16. Thành phố Cao Lãnh‏‎ (1 phiên bản)
 17. Crimea‏‎ (1 phiên bản)
 18. Cẩm nang tiếng Ba Tư‏‎ (1 phiên bản)
 19. Thị xã Hồng Ngự‏‎ (1 phiên bản)
 20. Tiếng Ba Lan‏‎ (1 phiên bản)
 21. Tiếng Tây Ban Nha‏‎ (1 phiên bản)
 22. Dinh Thống Nhất‏‎ (1 phiên bản)
 23. Tp. Hồ Chí Minh‏‎ (1 phiên bản)
 24. Du lịch lăng mộ Đông Thanh‏‎ (1 phiên bản)
 25. Macau‏‎ (1 phiên bản)
 26. Milan‏‎ (1 phiên bản)
 27. Rumani‏‎ (1 phiên bản)
 28. Nanning‏‎ (1 phiên bản)
 29. Thành phố Châu Đốc‏‎ (1 phiên bản)
 30. Kinh Điền Biên Thị‏‎ (1 phiên bản)
 31. Thành phố Phú Quốc‏‎ (1 phiên bản)
 32. Vạn lý trường thành‏‎ (1 phiên bản)
 33. Cẩm nang tiếng Hà Lan‏‎ (1 phiên bản)
 34. Tiếng Ba Tư‏‎ (1 phiên bản)
 35. Lebanon‏‎ (1 phiên bản)
 36. Tiếng Ukraina‏‎ (1 phiên bản)
 37. Lugo‏‎ (1 phiên bản)
 38. Suzhou‏‎ (1 phiên bản)
 39. Ukraine‏‎ (1 phiên bản)
 40. Quần đảo Galapagos‏‎ (1 phiên bản)
 41. Tegus‏‎ (1 phiên bản)
 42. Crưm‏‎ (1 phiên bản)
 43. Thành phố Quebec‏‎ (1 phiên bản)
 44. Cẩm nang tiếng Na Uy‏‎ (1 phiên bản)
 45. Tiếng Bồ Đào Nha‏‎ (1 phiên bản)
 46. Tiếng Ý‏‎ (1 phiên bản)
 47. Phnom Penh‏‎ (1 phiên bản)
 48. Băng Cốc‏‎ (1 phiên bản)
 49. Sân bay quốc tế Hong Kong‏‎ (1 phiên bản)
 50. Hương Cảng‏‎ (1 phiên bản)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).