Đóng góp của người dùng

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm kiếm đóng góphiệnẩn
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

 • 15:46, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +234 Pamplona (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:46, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −1 Pamplona (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:46, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +230 PamplonaThẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:45, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +234 Guernica (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:45, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +226 Guernica (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:45, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +230 GuernicaThẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:45, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +234 Bắc Tây Ban Nha (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:45, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +228 Bắc Tây Ban Nha (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:44, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +228 Bắc Tây Ban Nha (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:44, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +234 Bắc Tây Ban NhaThẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:44, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +226 Hat Yai (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:44, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −1.931 Hat Yai (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:44, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +235 Hat Yai (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:38, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −2.157 Indianapolis (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:38, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +235 Indianapolis (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:38, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +227 Wiesbaden (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:38, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +229 Wiesbaden (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:37, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −1.450 Wiesbaden (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Tẩy trống trang
 • 15:37, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −938 Wiesbaden (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:36, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −1.452 Wiesbaden (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:35, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +226 Wiesbaden (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:35, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −4.895 Tallinn (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:35, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −910 Tallinn (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:35, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −2.286 Estonia (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:34, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −6.594 Estonia (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:34, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −1 Estonia (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:34, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +234 Tartu (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:34, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +228 Tartu (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:33, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −1.216 Wiesbaden (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:33, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −702 Wiesbaden (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:33, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +229 Châu Phi (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:33, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +230 Châu Phi (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:33, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −1.287 Châu Phi (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:32, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −1.775 Châu Phi (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:32, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +231 Châu Phi (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:32, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +220 Angola (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:32, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +227 Angola (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:31, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +229 Nội MôngThẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:31, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +234 Nội MôngThẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:27, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +1 Nam Mỹ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:27, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử +2 Nam Mỹ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:27, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −1 Brasil (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:27, ngày 7 tháng 8 năm 2018 khác sử −3 Brasil (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động