Bản mẫu chưa dùng

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 04:38, ngày 21 tháng 1 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Trang này liệt kê tất cả các trang trong không gian tên Bản mẫu mà chưa được dùng trong trang nào khác. Hãy nhớ kiểm tra các liên kết khác đến bản mẫu trước khi xóa chúng.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Bài đăng LQT được nhập có người ký tên khác‏‎ (liên kết khác)
 2. Bản mẫu:Bài đăng LQT được nhập của người dùng đàn áp‏‎ (liên kết khác)
 3. Bản mẫu:Center‏‎ (liên kết khác)
 4. Bản mẫu:Coord‏‎ (liên kết khác)
 5. Bản mẫu:Coord-E‏‎ (liên kết khác)
 6. Bản mẫu:Coord-N‏‎ (liên kết khác)
 7. Bản mẫu:Coord-S‏‎ (liên kết khác)
 8. Bản mẫu:Coord-URL‏‎ (liên kết khác)
 9. Bản mẫu:Coord-W‏‎ (liên kết khác)
 10. Bản mẫu:Danh sách phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa‏‎ (liên kết khác)
 11. Bản mẫu:Discover‏‎ (liên kết khác)
 12. Bản mẫu:Dotm‏‎ (liên kết khác)
 13. Bản mẫu:Editnotice‏‎ (liên kết khác)
 14. Bản mẫu:Featured-article-archive‏‎ (liên kết khác)
 15. Bản mẫu:Ftt‏‎ (liên kết khác)
 16. Bản mẫu:GPX indicator‏‎ (liên kết khác)
 17. Bản mẫu:GeoData‏‎ (liên kết khác)
 18. Bản mẫu:Hoan nghênh thành viên Wikipedia‏‎ (liên kết khác)
 19. Bản mẫu:Hành trình‏‎ (liên kết khác)
 20. Bản mẫu:Hộp lưu trữ‏‎ (liên kết khác)
 21. Bản mẫu:Hợp nhất‏‎ (liên kết khác)
 22. Bản mẫu:Image‏‎ (liên kết khác)
 23. Bản mẫu:Imagemap/Documentation‏‎ (liên kết khác)
 24. Bản mẫu:Khám phá‏‎ (liên kết khác)
 25. Bản mẫu:Khí hậu/doc‏‎ (liên kết khác)
 26. Bản mẫu:Ký thay IP‏‎ (liên kết khác)
 27. Bản mẫu:Location map addLocation‏‎ (liên kết khác)
 28. Bản mẫu:Location map addObject‏‎ (liên kết khác)
 29. Bản mẫu:Lưu trữ‏‎ (liên kết khác)
 30. Bản mẫu:Lưu trữ trang LQT chuyển đổi‏‎ (liên kết khác)
 31. Bản mẫu:Lưu trữ trang thảo luận mã wiki chuyển đổi‏‎ (liên kết khác)
 32. Bản mẫu:MediaWiki‏‎ (liên kết khác)
 33. Bản mẫu:Mua/doc‏‎ (liên kết khác)
 34. Bản mẫu:NUMBEROFARTICLES‏‎ (liên kết khác)
 35. Bản mẫu:Otbp‏‎ (liên kết khác)
 36. Bản mẫu:Preload‏‎ (liên kết khác)
 37. Bản mẫu:Quickbar/working‏‎ (liên kết khác)
 38. Bản mẫu:Quickbar image‏‎ (liên kết khác)
 39. Bản mẫu:Quickbar map‏‎ (liên kết khác)
 40. Bản mẫu:Quickbar topimage‏‎ (liên kết khác)
 41. Bản mẫu:Refbegin‏‎ (liên kết khác)
 42. Bản mẫu:Routebox/Cut and paste‏‎ (liên kết khác)
 43. Bản mẫu:Routebox/Cut and paste concurrency‏‎ (liên kết khác)
 44. Bản mẫu:Sisters‏‎ (liên kết khác)
 45. Bản mẫu:Small‏‎ (liên kết khác)
 46. Bản mẫu:Strloc prefix‏‎ (liên kết khác)
 47. Bản mẫu:Style‏‎ (liên kết khác)
 48. Bản mẫu:Template other‏‎ (liên kết khác)
 49. Bản mẫu:Thông tin đơn vị hành chính‏‎ (liên kết khác)
 50. Bản mẫu:Trang Chính/Pictures‏‎ (liên kết khác)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).