Bản mẫu chưa được phân loại

Jump to navigation Jump to search

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 23:23, ngày 22 tháng 6 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:!+
 2. Bản mẫu:!-
 3. Bản mẫu:Ambox
 4. Bản mẫu:Anchor
 5. Bản mẫu:BASICPAGENAME
 6. Bản mẫu:Banner
 7. Bản mẫu:Border-radius
 8. Bản mẫu:Bot
 9. Bản mẫu:Bottomboxes
 10. Bản mẫu:Bài đăng LQT được nhập có người ký tên khác
 11. Bản mẫu:Bài đăng LQT được nhập của người dùng đàn áp
 12. Bản mẫu:Bảng tên
 13. Bản mẫu:C
 14. Bản mẫu:Center
 15. Bản mẫu:Chú ý/doc
 16. Bản mẫu:Chất lượng dịch
 17. Bản mẫu:Code
 18. Bản mẫu:Colorbox
 19. Bản mẫu:Coord
 20. Bản mẫu:Coord-URL
 21. Bản mẫu:Current collaboration
 22. Bản mẫu:Discover
 23. Bản mẫu:Draft
 24. Bản mẫu:Editnotice
 25. Bản mẫu:Experimental
 26. Bản mẫu:FULLROOTPAGENAME
 27. Bản mẫu:Fmbox
 28. Bản mẫu:GPX indicator
 29. Bản mẫu:GeoData
 30. Bản mẫu:Hebei Prefectures Image Map
 31. Bản mẫu:Hoan nghênh
 32. Bản mẫu:Hoan nghênh thành viên Wikipedia
 33. Bản mẫu:Hộp đầu trang
 34. Bản mẫu:IPA
 35. Bản mẫu:Image
 36. Bản mẫu:Imagemap
 37. Bản mẫu:Infobox
 38. Bản mẫu:Khí hậu/doc
 39. Bản mẫu:Kiểm tra thế
 40. Bản mẫu:Ký thay IP
 41. Bản mẫu:Kết kiểm tra thế
 42. Bản mẫu:Liên quan Wikivoyage
 43. Bản mẫu:Location map
 44. Bản mẫu:Location map Y
 45. Bản mẫu:Location map addLocation
 46. Bản mẫu:Location map addObject
 47. Bản mẫu:Location map base
 48. Bản mẫu:Location map data man
 49. Bản mẫu:Location map data vn
 50. Bản mẫu:Location map setLocation

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).