Người dùng bị cấm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
17:24, ngày 26 tháng 9 năm 2015 Jessica McCoy (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Khủng Long (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Có thái độ dọa dẫm/quấy rối
04:34, ngày 25 tháng 9 năm 2015 Vandung8210 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Khủng Long (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản quảng cáo
12:12, ngày 15 tháng 8 năm 2015 YvetteBaughman1 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DerFussi (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản  
11:34, ngày 24 tháng 7 năm 2015 RussFullwood0 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DerFussi (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản  
04:24, ngày 1 tháng 7 năm 2015 VerleneMoreno26 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Matiia (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spam (global sysop action)
23:30, ngày 30 tháng 6 năm 2015 BrodieG504 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Matiia (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spam (global sysop action)
23:29, ngày 30 tháng 6 năm 2015 FrederickGwinn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Matiia (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spam (global sysop action)
16:35, ngày 8 tháng 11 năm 2014 CherieCoronado (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Glaisher (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spambot
16:35, ngày 8 tháng 11 năm 2014 DelorisOrellana (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Glaisher (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spambot
12:46, ngày 21 tháng 6 năm 2014 Remedial56 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Glaisher (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spam (global sysop action)