Người dùng bị cấm

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
17:24, ngày 26 tháng 9 năm 2015 Jessica McCoy (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Khủng Long (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Có thái độ dọa dẫm/quấy rối
04:34, ngày 25 tháng 9 năm 2015 Vandung8210 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Khủng Long (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản quảng cáo
12:12, ngày 15 tháng 8 năm 2015 YvetteBaughman1 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DerFussi (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản  
11:34, ngày 24 tháng 7 năm 2015 RussFullwood0 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DerFussi (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản  
04:24, ngày 1 tháng 7 năm 2015 VerleneMoreno26 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Matiia (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spam (global sysop action)
23:30, ngày 30 tháng 6 năm 2015 BrodieG504 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Matiia (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spam (global sysop action)
23:29, ngày 30 tháng 6 năm 2015 FrederickGwinn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Matiia (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spam (global sysop action)
16:35, ngày 8 tháng 11 năm 2014 CherieCoronado (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Glaisher (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spambot
16:35, ngày 8 tháng 11 năm 2014 DelorisOrellana (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Glaisher (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spambot
12:46, ngày 21 tháng 6 năm 2014 Remedial56 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Glaisher (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spam (global sysop action)