Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 22:14, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 42.127.227.65 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 27 tháng 4 năm 2018 lúc 22:14)
 • 22:10, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 151.237.179.6 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 5 năm 2018 lúc 15:10) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 21:42, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.122.28.17 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 10 năm 2018 lúc 14:42) (Open proxy)
 • 19:01, ngày 26 tháng 4 năm 2018: -revi (meta.wikimedia.org) đã cấm 58.77.175.60 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 5 năm 2018 lúc 12:01, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse: 보민개)
 • 18:32, ngày 26 tháng 4 năm 2018: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org) đã cấm 151.237.181.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 4 năm 2019 lúc 11:32, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:54, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 36.77.156.145 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 29 tháng 4 năm 2018 lúc 08:54) (Cross-wiki abuse)
 • 11:54, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 95.246.132.199 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 27 tháng 4 năm 2018 lúc 11:54) (Long-term abuse)
 • 09:25, ngày 26 tháng 4 năm 2018: RadiX (meta.wikimedia.org) đã cấm 52.169.8.120 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 10 năm 2018 lúc 02:25) (Open proxy)
 • 09:22, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 2003:CD:BCF:DF00:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 10 năm 2018 lúc 02:22) (Long-term abuse)
 • 08:55, ngày 26 tháng 4 năm 2018: RadiX (meta.wikimedia.org) đã cấm 2804:431:D724:0:0:0:0:0/48 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 10 tháng 5 năm 2018 lúc 01:55, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse: Should you be affected by this block, please contact us)
 • 07:25, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) đã cấm 104.7.14.28 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 3 tháng 5 năm 2018 lúc 00:25) (Long-term abuse)
 • 05:12, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 2605:380:32:495:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 4 năm 2019 lúc 22:12) (Open proxy)
 • 04:49, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 2003:C1:270B:6175:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 5 năm 2018 lúc 21:49) (Long-term abuse)
 • 03:08, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) đã cấm 38.91.107.230 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 27 tháng 4 năm 2018 lúc 03:08) (Long-term abuse)
 • 02:58, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) đã cấm 38.75.137.245 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 28 tháng 4 năm 2018 lúc 19:58) (Cross-wiki vandalism)
 • 02:19, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) đã cấm 159.65.8.202 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 28 tháng 4 năm 2018 lúc 19:19) (Long-term abuse)
 • 01:03, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 194.71.227.14 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 4 năm 2019 lúc 18:03) (Open proxy)
 • 00:29, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 109.159.100.7 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 27 tháng 4 năm 2018 lúc 00:29) (Cross-wiki abuse)
 • 00:12, ngày 26 tháng 4 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 138.122.192.176/28 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 10 năm 2018 lúc 17:12) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 22:25, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 82.102.0.0/19 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 4 năm 2023 lúc 15:25) (hosting service with open proxies such as 82.102.24.0/24)
 • 22:07, ngày 25 tháng 4 năm 2018: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 80.115.24.36 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 28 tháng 4 năm 2018 lúc 15:07) (Cross-wiki vandalism)
 • 20:53, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Hoo man (meta.wikimedia.org) đã cấm 91.229.77.86 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 7 năm 2018 lúc 13:53) (Cross-wiki spam: spambot: Hosting IP)
 • 20:01, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.50.25.24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2018 lúc 13:01) (Cross-wiki abuse)
 • 18:27, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2600:387:5:807:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 4 năm 2018 lúc 18:27) (Long-term abuse)
 • 17:10, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 153.149.169.203 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 4 năm 2019 lúc 10:10) (Open proxy)
 • 17:08, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 50.6.77.49 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 4 năm 2019 lúc 10:08) (Open proxy: CGI proxy)
 • 17:07, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.72.173.212 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 4 năm 2019 lúc 10:07) (Open proxy)
 • 17:05, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 51.254.151.186 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 4 năm 2019 lúc 10:05) (Open proxy)
 • 17:03, ngày 25 tháng 4 năm 2018: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 12.164.247.34 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 7 năm 2018 lúc 10:03) (Long-term abuse)
 • 17:00, ngày 25 tháng 4 năm 2018: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 2400:8902:0:0:F03C:91FF:FE1F:A463 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2018 lúc 10:00) (Long-term abuse)
 • 16:46, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 212.227.114.109 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 4 năm 2019 lúc 09:46) (Open proxy: CGI proxy)
 • 16:44, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 82.100.220.36 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 5 năm 2018 lúc 09:44) (Long-term abuse)
 • 16:36, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 193.25.166.164 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 5 năm 2018 lúc 09:36) (Cross-wiki abuse)
 • 16:34, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 217.162.110.79 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 5 năm 2018 lúc 09:34) (Cross-wiki abuse)
 • 16:33, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 2405:204:C204:8972:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 7 năm 2018 lúc 09:33) (Cross-wiki spam)
 • 16:29, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 82.102.18.104 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 4 năm 2018 lúc 16:29) (Long-term abuse)
 • 16:28, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 213.251.182.110 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 5 năm 2018 lúc 09:28) (Cross-wiki abuse)
 • 16:26, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 85.132.107.184/29 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 7 năm 2018 lúc 09:26) (Cross-wiki abuse)
 • 05:31, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) đã cấm 2407:7000:817C:1733:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 27 tháng 4 năm 2018 lúc 22:31) (Long-term abuse)
 • 05:06, ngày 25 tháng 4 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 183.181.44.145 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 4 năm 2019 lúc 22:06) (Open proxy)
 • 03:19, ngày 25 tháng 4 năm 2018: RadiX (meta.wikimedia.org) đã cấm 118.92.102.89 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 27 tháng 4 năm 2018 lúc 20:19) (Long-term abuse)
 • 23:04, ngày 24 tháng 4 năm 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 180.242.21.5 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 5 năm 2018 lúc 16:04) (Cross-wiki abuse)
 • 20:06, ngày 24 tháng 4 năm 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 139.99.102.249 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 5 năm 2018 lúc 13:06) (Cross-wiki abuse)
 • 20:05, ngày 24 tháng 4 năm 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 154.127.148.25 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 5 năm 2018 lúc 13:05) (wp0 abuse)
 • 16:22, ngày 24 tháng 4 năm 2018: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.202.98.176 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 10 năm 2018 lúc 09:22, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:21, ngày 24 tháng 4 năm 2018: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.202.112.229 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 10 năm 2018 lúc 09:21, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:44, ngày 24 tháng 4 năm 2018: -revi (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.230.129.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 4 năm 2020 lúc 08:44) (Open proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you're affected)
 • 15:44, ngày 24 tháng 4 năm 2018: -revi (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.230.128.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 4 năm 2020 lúc 08:44) (Open proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you're affected)
 • 15:43, ngày 24 tháng 4 năm 2018: -revi (meta.wikimedia.org) đã cấm 188.72.88.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 4 năm 2020 lúc 08:43) (Open proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you're affected <!-- PureVPN -->)
 • 15:42, ngày 24 tháng 4 năm 2018: -revi (meta.wikimedia.org) đã cấm 188.72.86.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 4 năm 2020 lúc 08:42) (Open proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you're affected <!-- PureVPN -->)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).