Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Jump to navigation Jump to search

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 05:26, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 216.189.154.170 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 1 tháng 8 năm 2018 lúc 22:26) (Long-term abuse)
 • 05:20, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2607:FB90:A749:1361:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 8 năm 2018 lúc 22:20) (Long-term abuse)
 • 04:30, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Hoo man (meta.wikimedia.org) đã cấm 150.95.8.132 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2019 lúc 21:30) (Open proxy)
 • 03:56, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 181.143.98.34 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 8 năm 2018 lúc 20:56) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 03:55, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 82.33.91.198 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 8 năm 2018 lúc 20:55) (Long-term abuse)
 • 03:37, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 217.72.207.207 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2019 lúc 20:37) (Open proxy)
 • 02:27, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 54.216.59.107 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2019 lúc 19:27) (Open proxy)
 • 02:12, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.26.55.218 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2019 lúc 19:12) (Open proxy)
 • 01:43, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 217.182.172.224 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2019 lúc 18:43) (Open proxy)
 • 01:14, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 1.179.198.37 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2021 lúc 18:14) (Open proxy)
 • 01:06, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 183.88.212.184 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2021 lúc 18:06) (Open proxy)
 • 00:53, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 95.91.252.251 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 8 năm 2018 lúc 17:53) (Long-term abuse)
 • 00:29, ngày 19 tháng 7 năm 2018: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A00:F41:28AF:F5BE:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 7 năm 2018 lúc 17:29) (Long-term abuse)
 • 23:59, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 202.11.96.135 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2018 lúc 23:59) (Long-term abuse)
 • 23:34, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) đã cấm 106.132.200.173 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2018 lúc 23:34) (Cross-wiki abuse)
 • 23:31, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2602:304:68AD:3220:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 7 năm 2018 lúc 16:31) (Cross-wiki abuse)
 • 22:29, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Hoo man (meta.wikimedia.org) đã cấm 41.42.204.224 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 7 năm 2018 lúc 15:29) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 21:14, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 40.131.26.178 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 8 năm 2018 lúc 14:14) (Long-term abuse)
 • 19:49, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.182.49.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 8 năm 2018 lúc 12:49) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:48, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.182.49.81 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 8 năm 2018 lúc 12:48) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:02, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 217.195.74.17 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 8 năm 2018 lúc 11:02) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:05, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 94.117.0.0/19 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 10 năm 2018 lúc 10:05) (Cross-wiki abuse: <!-- The Cloud Network -->)
 • 14:44, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.243.108.0/22 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2020 lúc 07:44) (Open proxy: Abused web host / VPS)
 • 14:28, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 172.106.148.0/22 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2020 lúc 07:28) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- Psychz Networks -->)
 • 02:11, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Hoo man (meta.wikimedia.org) đã cấm 220.79.34.109 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 7 năm 2018 lúc 19:11) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 02:10, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Hoo man (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.114.152.28 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 19:10) (Cross-wiki spam: spambot: Potential open proxy/ zombie host)
 • 01:51, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 192.161.59.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 8 năm 2018 lúc 18:51) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 01:49, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 192.161.59.163 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 8 năm 2018 lúc 18:49) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 01:31, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A01:4C8:1E:4249:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 8 năm 2018 lúc 18:31) (Long-term abuse)
 • 01:11, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 217.30.73.3 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 18:11) (Open proxy)
 • 01:11, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 81.157.1.102 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2018 lúc 01:11) (Long-term abuse)
 • 00:41, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Hoo man (meta.wikimedia.org) đã cấm 85.128.142.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 17:41) (Long-term abuse)
 • 00:37, ngày 18 tháng 7 năm 2018: Hoo man (meta.wikimedia.org) đã cấm 85.128.142.58 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 17:37) (Open proxy)
 • 23:55, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 216.54.0.0/21 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 10 năm 2018 lúc 16:55, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 23:37, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.82.218.153 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 16:37) (Open proxy)
 • 22:22, ngày 17 tháng 7 năm 2018: There'sNoTime (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A01:4F8:191:9296:E4C5:2BA3:901D:3260 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 15:21, chỉ cấm vô danh) (Open proxy)
 • 22:21, ngày 17 tháng 7 năm 2018: There'sNoTime (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A01:4F8:150:53CB:2BFB:AD8C:F52E:A479 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 15:21, chỉ cấm vô danh) (Open proxy)
 • 20:38, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 82.39.171.152 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 7 năm 2018 lúc 13:38) (Cross-wiki abuse)
 • 20:21, ngày 17 tháng 7 năm 2018: There'sNoTime (meta.wikimedia.org) đã cấm 205.155.143.189 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 7 năm 2018 lúc 13:21, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 19:58, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 170.83.158.2 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 8 năm 2018 lúc 12:58) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:44, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A00:F41:287A:94DC:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 8 năm 2018 lúc 12:44) (Long-term abuse)
 • 19:30, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 80.240.30.0/23 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 12:30, chỉ cấm vô danh) (Open proxy)
 • 19:29, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 80.240.30.232 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 12:29) (Open proxy)
 • 19:25, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 212.92.96.0/19 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 12:25) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- NForce Entertainment B.V -->)
 • 19:07, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.32.0.0/18 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 1 năm 2019 lúc 12:07, chỉ cấm vô danh) (Open proxy)
 • 18:55, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 182.93.88.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 1 năm 2019 lúc 11:55) (Open proxy)
 • 17:41, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 80.240.28.233 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 10:41) (Open proxy)
 • 16:15, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 91.122.14.44 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 09:15) (Open proxy)
 • 16:08, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.252.189.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 09:08) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- HostRoyale Technologies -->)
 • 16:00, ngày 17 tháng 7 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 149.255.104.0/22 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 17 tháng 7 năm 2019 lúc 09:00) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- OpenITC -->)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).