Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 10:50, ngày 21 tháng 1 năm 2018: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) đã cấm 117.199.162.193 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 28 tháng 1 năm 2018 lúc 03:50) (Cross-wiki spam)
 • 04:16, ngày 21 tháng 1 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 223.219.181.130 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 7 năm 2018 lúc 21:16) (Open proxy)
 • 01:53, ngày 21 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 78.95.135.101 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 1 năm 2018 lúc 18:53) (Cross-wiki abuse)
 • 01:04, ngày 21 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 188.32.114.250 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 3 tháng 2 năm 2018 lúc 18:04) (Cross-wiki vandalism)
 • 22:56, ngày 20 tháng 1 năm 2018: HakanIST (meta.wikimedia.org) đã cấm 80.91.17.230 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 7 năm 2018 lúc 15:56) (Open proxy)
 • 21:31, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.47.12.252 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 3 tháng 2 năm 2018 lúc 14:31) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:13, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 207.154.192.0/18 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2023 lúc 12:13) (hosting service with open proxies such as 207.154.236.213)
 • 19:10, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 80.233.134.124 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2023 lúc 12:10) (hosting service with open proxies such as 80.233.134.124)
 • 18:46, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 176.63.25.105 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2019 lúc 11:46) (Open proxy)
 • 18:44, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 184.82.231.5 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2019 lúc 11:44) (Open proxy)
 • 17:10, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2405:204:D406:6B98:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 2 năm 2018 lúc 10:10) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:38, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) đã cấm 203.92.10.173 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2018 lúc 10:38) (Cross-wiki vandalism)
 • 10:35, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) đã cấm 203.92.11.84 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2018 lúc 10:35) (Cross-wiki vandalism)
 • 05:16, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Teles (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.205.134.182 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 1 năm 2019 lúc 22:16) (Open proxy)
 • 05:11, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Teles (meta.wikimedia.org) đã cấm 64.44.48.27 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2018 lúc 22:11) (Cross-wiki spam)
 • 04:28, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Teles (meta.wikimedia.org) đã cấm 189.30.255.112 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2018 lúc 04:28) (Cross-wiki abuse)
 • 02:44, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 196.17.243.53 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2018 lúc 19:44) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 02:08, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 209.234.253.195 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2018 lúc 19:08) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 02:02, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 191.96.253.225 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2018 lúc 19:02) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:45, ngày 20 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 206.123.150.146 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2018 lúc 17:45) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 23:55, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 109.162.122.86 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2018 lúc 16:55) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 23:55, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 134.249.89.7 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2018 lúc 16:55) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 23:53, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.115.194.156 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2018 lúc 16:53) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 23:02, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 85.214.237.216 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 1 năm 2019 lúc 16:02) (Open proxy)
 • 19:14, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 219.140.69.122 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2018 lúc 12:14) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:55, ngày 19 tháng 1 năm 2018: RadiX (meta.wikimedia.org) đã cấm 179.105.24.82 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2018 lúc 03:55) (Open proxy)
 • 10:52, ngày 19 tháng 1 năm 2018: RadiX (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.62.240.23 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2018 lúc 03:52) (Open proxy)
 • 06:32, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.62.232.151 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 23:32) (Open proxy)
 • 03:43, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.25.122.155 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2018 lúc 20:43, chỉ cấm vô danh) (Open proxy)
 • 03:41, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 51.255.199.44 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2018 lúc 20:41, chỉ cấm vô danh) (Open proxy)
 • 02:39, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) đã cấm 212.57.180.154 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 1 năm 2018 lúc 19:39) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 02:30, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 66.37.226.196 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 1 tháng 2 năm 2018 lúc 19:30) (Cross-wiki abuse)
 • 01:07, ngày 19 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 184.164.128.0/19 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2023 lúc 18:07) (hosting service with open proxies such as 184.164.146.10)
 • 23:10, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 178.33.33.138 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 7 năm 2018 lúc 16:10, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 22:46, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.125.249.28 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2018 lúc 15:46) (Cross-wiki vandalism)
 • 22:22, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 86.185.108.47 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2018 lúc 15:22) (Cross-wiki abuse)
 • 21:24, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 126.204.25.58 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2018 lúc 14:24) (Long-term abuse)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 134.146.47.212 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 91.119.252.91 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 0.216.53.67 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 125.25.12.194 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 69.68.55.104 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 123.190.152.160 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 91.118.126.21 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 147.95.245.65 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 180.14.156.19 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 88.232.127.56 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:51, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 210.150.62.45 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:51) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:50, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 42.109.144.157 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:50) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
 • 20:50, ngày 18 tháng 1 năm 2018: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 93.127.79.61 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 18 tháng 1 năm 2019 lúc 13:50) (m:NOP <!-- SOCKS proxy -->)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).