Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 05:23, ngày 24 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 85.255.234.153 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 30 tháng 10 năm 2018 lúc 22:23) (Long-term abuse)
 • 05:07, ngày 24 tháng 10 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 148.252.128.240 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 10 năm 2018 lúc 22:07) (Cross-wiki abuse)
 • 04:32, ngày 24 tháng 10 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 188.225.75.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 10 năm 2020 lúc 21:32) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- TimeWeb Co. Ltd. -->)
 • 04:16, ngày 24 tháng 10 năm 2018: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.69.144.105 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 10 năm 2018 lúc 04:16) (Cross-wiki abuse)
 • 03:00, ngày 24 tháng 10 năm 2018: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 65.184.194.55 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 4 năm 2019 lúc 20:00, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 02:39, ngày 24 tháng 10 năm 2018: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 196.202.194.245 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 11 năm 2018 lúc 19:39) (Open proxy: <Telkom>)
 • 00:57, ngày 24 tháng 10 năm 2018: Trijnstel (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.10.200.0/22 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 10 năm 2019 lúc 17:57) (Open proxy: abused webhosting)
 • 00:46, ngày 24 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.54.233.52 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 10 năm 2018 lúc 17:46, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 22:55, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 192.160.131.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 10 năm 2018 lúc 22:55, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 21:52, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 192.160.130.109 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 10 năm 2018 lúc 21:52, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 20:23, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 83.213.98.211 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 4 năm 2019 lúc 13:23, chỉ cấm vô danh) (Open proxy)
 • 19:32, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2607:FB90:2764:E6C8:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 11 năm 2018 lúc 12:32, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 19:25, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 209.141.59.139 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 10 năm 2019 lúc 12:25) (Open proxy)
 • 19:08, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2607:FB90:2458:AD5B:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 11 năm 2018 lúc 12:08, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 17:37, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 104.238.41.41 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 11 năm 2018 lúc 10:37) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:43, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 172.58.38.172 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 11 năm 2018 lúc 09:43) (Long-term abuse)
 • 16:07, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 91.226.8.218 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 10 năm 2019 lúc 09:07) (Open proxy)
 • 11:50, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) đã cấm 122.116.229.149 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 30 tháng 10 năm 2018 lúc 04:50) (Cross-wiki abuse)
 • 06:15, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) đã cấm 184.96.229.38 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 5 tháng 11 năm 2018 lúc 23:15) (Cross-wiki vandalism)
 • 06:07, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 170.239.108.49 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 23:07) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 04:44, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Trijnstel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2001:56A:F580:0:0:0:0:0/41 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 1 năm 2019 lúc 21:44, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 04:44, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Trijnstel (meta.wikimedia.org) đã cấm 50.99.98.84 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 1 năm 2019 lúc 21:44) (Cross-wiki vandalism)
 • 04:44, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) đã cấm 131.153.40.189 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 10 năm 2018 lúc 04:44) (Long-term abuse)
 • 04:41, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Trijnstel (meta.wikimedia.org) đã cấm 145.132.155.253 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 10 năm 2019 lúc 21:41, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 04:38, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Trijnstel (meta.wikimedia.org) đã cấm 121.140.88.142 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 29 tháng 10 năm 2018 lúc 21:38) (Cross-wiki vandalism)
 • 04:28, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.51.140.102 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 10 năm 2018 lúc 21:28) (Cross-wiki vandalism)
 • 04:22, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 94.177.233.143 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 4 năm 2019 lúc 21:22) (webhost service)
 • 04:01, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Trijnstel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2600:8800:3981:78A0:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 4 năm 2019 lúc 21:01) (Cross-wiki vandalism: per request)
 • 03:42, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Trijnstel (meta.wikimedia.org) đã cấm 24.108.202.197 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 10 năm 2018 lúc 20:42, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 03:35, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) đã cấm 2607:FB90:5284:193:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 10 năm 2018 lúc 03:35) (Long-term abuse)
 • 01:56, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 188.225.75.121 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 10 năm 2019 lúc 18:56) (Open proxy)
 • 01:21, ngày 23 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 178.21.175.55 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 10 năm 2019 lúc 18:21) (Open proxy)
 • 01:04, ngày 23 tháng 10 năm 2018: There'sNoTime (meta.wikimedia.org) đã cấm 82.0.27.124 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 10 năm 2018 lúc 01:04, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 22:37, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 88.150.182.149 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 15:37) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 22:23, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.97.173.110 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 10 năm 2019 lúc 15:23) (Open proxy)
 • 22:08, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 92.60.192.236 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 15:08) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 22:06, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 187.109.63.146 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 10 năm 2019 lúc 15:06) (Long-term abuse)
 • 21:11, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 31.132.127.142 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 14:11) (Long-term abuse)
 • 21:10, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 181.112.35.94 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 10 năm 2019 lúc 14:10) (Open proxy)
 • 20:03, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Mardetanha (meta.wikimedia.org) đã cấm 62.138.3.164 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 10 năm 2019 lúc 13:03) (Open proxy)
 • 19:53, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2607:FB90:2453:82B0:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 5 tháng 11 năm 2018 lúc 12:53) (Cross-wiki abuse)
 • 18:44, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.220.207.154 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 10 năm 2019 lúc 11:44) (Open proxy)
 • 18:06, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 88.21.188.229 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 11:06) (Cross-wiki abuse)
 • 17:39, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.108.104.30 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 10:39) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:02, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 109.98.164.74 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 10:02) (Cross-wiki vandalism)
 • 14:33, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 173.225.184.54 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 4 năm 2019 lúc 07:33, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:34, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 109.102.200.0/22 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 06:34, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 13:34, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 109.102.104.0/23 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 06:34, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 05:19, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 92.241.130.107 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 28 tháng 10 năm 2018 lúc 22:19) (Cross-wiki abuse)
 • 05:15, ngày 22 tháng 10 năm 2018: Trijnstel (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.244.240.0/28 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2019 lúc 22:15) (Cross-wiki spam)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).