Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°28′22″B, 107°34′43″Đ