Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
11°45′2″B, 108°22′25″Đ