Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°23′16″B, 107°34′6″Đ