Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°23′59″B, 107°42′8″Đ