Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°25′0″B, 107°34′18″Đ