Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°25′48″B, 107°34′11″Đ