Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°26′0″B, 107°33′55″Đ