Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°26′51″B, 107°34′55″Đ