Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°27′13″B, 107°32′41″Đ