Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°27′23″B, 107°34′40″Đ