Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°27′40″B, 107°35′52″Đ