Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°28′6″B, 107°35′47″Đ