Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°28′8″B, 107°35′41″Đ