Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°28′10″B, 107°34′40″Đ