Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°33′35″B, 107°39′8″Đ