Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
47°34′11″B, 10°35′28″Đ