Liệt kê các ứng dụng OAuth

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Duyệt các ứng dụng OAuth
Tên ứng dụng
SWViewer
Phiên bản tiêu dùng:
1.3
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
Nhà xuất bản
Iluvatar
Trạng thái
tắt
Miêu tả
App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewer
Dự án có liên quan
Tất cả các dự án trên mạng này
“URL gọi lại” OAuth
https://tools.wmflabs.org/swviewer/php/oauth.php
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
Không
Applicable grants
  • Hoạt động với tần số cao
Sửa đổi tốc độ cao
  • Tương tác với trang
Sửa đổi các trang đã tồn tại; Tạo, sửa đổi, và di chuyển trang
  • Thực hiện các hành động bảo quản
Lùi một loạt thay đổi vào một trang