Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viêng Chăn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (clean up)
 
==Liên lạc==
 
* {{flag|China}} {{Listing
| name=Trung Quốc | url=http://la.china-embassy.org/eng/ | email=chinaemb_la@mfa.gov.con
| address=Wat Nak Rd, Sisattanak | lat= | long= | directions=Get there: motorbike, tuk tuk (~15.000Kip from center 1 way), jumbo, small white bus from capital bus station to engineering faculty (2.000Kip) + 5min walk
| phone=+856 21 315100 | tollfree= | fax=+856 21 315104
| hours=M-F 9AM-11:30AM | price=
| content=}}
 
* {{flag|Thailand}} {{Listing
| name=Thái Lan | url=http://vientiane.thaiembassy.org/vientiane/en/ | email=thaivte@mfa.go.th
| address=Kaysone Phomvihane Ave, Xaysettha | lat= | long= | directions=
| phone=+856 21 214581–2 | tollfree= | fax=+856 21 214580
| hours=M-F 8:30AM-noon & 1PM-4:30PM | price=
| content=
}}
 
:* {{Listing
| name=Văn phòng lãnh sự | url= | email=
| address=15 Ban Ponesinuan, Bourichane Rd | lat= | long= | directions=near Lao-Singapore Business College
| phone=+856 21 453916, +856 21 415337 | tollfree= | fax=+856 21 415336
| hours= | price=
| content=.
}}
 
* {{flag|United States}} {{Listing
| name=Hoa Kỳ | url=http://laos.usembassy.gov/index.html | email=conslao@state.gov
| address=Rue Bartholonie, That Dam | lat= | long= | directions=
| phone=+856 21 267 000, 21 267 111 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
 
* {{flag|Vietnam}} {{Listing
| name=Việt Nam | url=http://www.mofa.gov.vn/vnemb.la | email=vnemba.la@mofa.gov.vn
| address=No 85, 23 Singha Rd, Ban Phonxay, Saysettha District | lat= | long= | directions=Go to Patuxai and continue road from town center
| phone=+856 21 990986 | tollfree= | fax=+856-21 416720
| hours=M 10AM-11:30AM & 1:30PM-4:30PM, Tu-F 8AM-11:30AM & 1:30PM-4:30PM | price=
| content=
}}
 
==Ứng phó==
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng