Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
; 11-S : 11 de septiembre, date of the attack to the Twin Towers (2001) (and of the Chilean coup in 1973).
 
===ColorsMàu===
; blackđen : negro (''NEH-groh'')
; whitetrắng : blanco (''BLAHN-koh'')
; grayxám : gris (''GREES'')
; redđỏ : rojo (''ROH-hoh'')
; bluexanh lam : azul (''ah-SOOL'')
; yellowvàng : amarillo (''ah-mah-REE-yoh'')
; greenxanh lục : verde (''BEHR-deh'')
; orangecam : naranja (''nah-RAHN-hah''), anaranjado (''ah-nah-rahn-HA-doh'')
; purpletím : púrpura (''POOR-poo-rah'') , morado (''moh-RAH-doh''), violeta (''vee-oh-LEH-tah'')
; pinkhồng : rosa (''ROH-sah'')
; brownnâu : marrón (''mahr-ROHN'') (it should be noted "marrón" is used to describe color of objects) , café (''kah-FEH'') (used mostly for skin color, clothing and fabric), castaño (''kahs-TAH-nyoh'') (is used primarily for skin color, eye color and hair color).
 
===Transportation===
391

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng