Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sổ tay ngôn ngữ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Đức|Đức]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Nhật|Nhật]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Tây Ban Nha|Tây Ban Nha]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Pháp|Pháp]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Ý|Ý]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Hà Lan|Hà Lan]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Thái|Thái]]
 
|}
919

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng