Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sổ tay ngôn ngữ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Tây Ban Nha|Tây Ban Nha]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Bồ Đào Nha|Bồ Đào Nha]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Pháp|Pháp]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Thái|Thái]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Trung|Trung]]
|-
 
|}
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng