Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Indonesia”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
; Tạm biệt : Selamat tinggal. (''S'LAH-maht TING-gahl'')
; Tạm biệt (''informal'') : Dadah. (''DaH-DaH'')
; ITôi can'tkhông speakthể ''Indonesian''nói tiếng Indonesia [welltốt]. : Saya tidak bisa bicara bahasa Indonesia [dengan baik]. (''Sahy-ya tee-dah/ bee-sah bee-chah-rah bah-hah-sah in-do-NEE-sha [dng-gan bayk]'')
; DoBạn younói speakđược Englishtiếng Anh không? : Bisa bicara bahasa Inggris? (''Bee-sah bee-chah-rah bah-hah-sah Ing-griss'')
; Isđây there someoneai herenói whođược speakstiếng EnglishAnh không? : Ada orang yang bisa bahasa Inggris? (''Ah-dah o-rahng yahng bee-sah bah-hah-sah Ing-griss"'')
; HelpGiúp tôi với/cứu tôi với! : Tolong! (''Toh-long'')
; LookCoi outchừng! : Hati-hati! (''Hah-ti hah-ti'')
; GoodXin morningchào (buổi sáng). : Selamat pagi. (''S'LAH-maht PAH-ghee'')
; GoodXin afternoonchào (buổi chiều). : Selamat siang. (''... SEE-yang'')
; GoodXin eveningchào (buổi tối). : Selamat sore. (''... soh-ray'')
; GoodTạm nightbiệt (ban đêm). : Selamat malam. (''... MAH-lahm'')
; GoodChúc nightngủ (''to sleep'')ngon. : Selamat tidur. (''... TEE-door'')
; INhà don'tvệ understandsinh ở đâu. : Saya tidak mengerti. (''SAHY-yah TEE-dah/ mng-GEHR-tee'')
; Where is the toilet? : Di mana kamar kecil? (''Dee MAH-nah kam-AR ke-CH-ill?'')
; HowGiá muchbao (does this cost)nhiêu? : (harga) ini berapa? (''HARR-guh EE-nee buh-ROPP-uh'')
; WhatBây timegiờ is itmấy (now)giờ? : Jam berapa (sekarang) / Pukul berapa (sekarang)? (''jom buh-ROPP-uh (s'KAR-ong)? / pook-ool - '')
;
 
52

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng