Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Imagemap/al”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 5 693 65 760 56 845 17 892 3 888 Italien', 'poly 224 845 266 823 318 827 348 853 362 867 366 899 391 899 417 905 429 891 441 863 458 866…“)
 
imagemap = {
'poly 5 693 65 760 56 845 17 892 3 888 [[Italien]]',
'poly 224 845 266 823 318 827 348 853 362 867 366 899 391 899 417 905 429 891 441 863 458 866 460 850 445 811 458 798 498 786 524 775 533 734 554 677 591 677 601 637 592 606 581 595 578 561 638 559 683 551 684 998 436 996 403 989 362 980 334 956 [[Griechenland]]',
}
 
return Imagemapimagemap
0

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng