Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Imagemap/am”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 484 773 501 794 504 819 539 855 551 903 562 931 597 951 617 996 635 1011 694 1017 717 1050 728 1103 733 1124 808 1135 861 1151 903 1159 96…“
(Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 484 773 501 794 504 819 539 855 551 903 562 931 597 951 617 996 635 1011 694 1017 717 1050 728 1103 733 1124 808 1135 861 1151 903 1159 96…“)
(Không có sự khác biệt)
0

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng