Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Imagemap/ao”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 45 1272 117 1269 203 1244 261 1291 680 1281 761 1359 846 1342 939 1336 1242 1291 1263 1296 1259 1333 1189 1380 1160 1344 941 1376 927 1386…“
(Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 45 1272 117 1269 203 1244 261 1291 680 1281 761 1359 846 1342 939 1336 1242 1291 1263 1296 1259 1333 1189 1380 1160 1344 941 1376 927 1386…“)
(Không có sự khác biệt)
0

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng