Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Imagemap/au”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 235 0 446 124 648 112 787 0 Indonesien', 'poly 1375 0 1382 42 1431 32 1469 24 1496 14 1534 12 1578 13 1630 38 1724 75 1768 100 1835 117…“
(Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 235 0 446 124 648 112 787 0 Indonesien', 'poly 1375 0 1382 42 1431 32 1469 24 1496 14 1534 12 1578 13 1630 38 1724 75 1768 100 1835 117…“)
(Không có sự khác biệt)
0

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng