Khác biệt giữa các bản “Tokyo”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
xóa spam
(Sai so DT)
(xóa spam)
{{pagebanner|Tokyo banner.jpg}}
 
'''Tokyo''' là thủ đô của [[Nhật Bản]] thuộc vùng [[Kikin]].
==Liên lạc==
===Đại sứ quán===
{|
|-
| style="vertical-align:top;width:50%;" |
<!--A-->
* {{flag|Afghanistan}} {{Listing
| name=Afghanistan | url=http://www.afghanembassyjp.org/en/ | email=
| address=2-2-1 Azabudai Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5574-7611 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Albania}} {{Listing
| name=Albania | url=http://emb-al.jp/ | email=
| address=6-4-8 Tsukiji Chuo-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3543-6861 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Algeria}} {{Listing
| name=Algeria | url= | email=
| address=2-10-67 Mita Meguro-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3711-2661 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Angola}} {{Listing
| name=Angola | url= | email=
| address=2-10-24 Daizawa Setagaya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5430-7879 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Antigua and Barbuda}} {{Listing
| name=Antigua & Barbuda | url= | email=
| address=8F 2-19-3 Nishi-Gotanda Shinagawa-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3779-1341 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Argentina}} {{Listing
| name=Argentina | url=http://www.embargentina.or.jp/ | email=
| address=2-14-14 Moto-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5420-7101/5 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Armenia}} {{Listing
| name=Armenia | url=http://japan.mfa.am/ | email=
| address=1-11-36 Akasaka Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 6277-7453 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Australia}} {{Listing
| name=Australia | url=http://www.australia.or.jp/ | email=
| address=2-1-14 Mita Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5232-4111 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Austria}} {{Listing
| name=Austria | url=http://www.bmeia.gv.at/en/embassy/tokyo.html | email=
| address=1-1-20 Moto-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3451-8281/2 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Azerbaijan}} {{Listing
| name=Azerbaijan | url= | email=
| address=1-9-15 Higashigaoka Meguro-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5486-4744 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
<!--B-->
* {{flag|Bahrain}} {{Listing
| name=Bahrain | url= | email=
| address=1-11-36 Akasaka Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3584-8001 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Bangladesh}} {{Listing
| name=Bangladesh | url=http://www.bdembjp.com/ | email=
| address=4-15-15 Megro Meguro-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5704-0216 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Belarus}} {{Listing
| name=Belarus | url= | email=
| address=4-14-12 Shirogane Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3448-1623 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Belgium}} {{Listing
| name=Belgium | url=http://www.diplomatie.be/tokyo/ | email=
| address=5-4 Nibancho Chiyoda-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3262-0191 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Belize}} {{Listing
| name=Belize | url= | email=
| address=4-9-7 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5365-3407 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Benin}} {{Listing
| name=Benin | url= | email=
| address=4F 1-2-2 Hirakawa-cho Chiyoda-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3556-2562 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Bhutan}} {{Listing
| name=Bhutan | url= | email=
| address=3-2 Kanda-nishiki-cho, Chiyoda-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3295-9288 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Bolivia}} {{Listing
| name=Bolivia | url= | email=
| address=804 4-12-24 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3499-5442 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Bosnia and Herzegovina}} {{Listing
| name=Bosnia and Herzegovina | url= | email=
| address=5-3-29 Minami-azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5422-8231 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Botswana}} {{Listing
| name=Botswana | url=http://www.embassy-avenue.jp/bots/index.html | email=
| address=6F 4-5-10 Shiba Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5440-5676 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Brazil}} {{Listing
| name=Brazil | url=http://www.brasemb.or.jp/ | email=
| address=2-11-12 Kita-Aoyama Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3404-5211 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Brunei}} {{Listing
| name=Brunei | url= | email=
| address=6-5-2 Kitashinagawa Shinagawa-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3447-7997 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Bulgaria}} {{Listing
| name=Bulgaria | url=http://www.mfa.bg/en/76/ | email=
| address=5-36-3 Yoyogi Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3465-1021 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Burkina Faso}} {{Listing
| name=Burkina Faso | url=http://www.embassy-avenue.jp/burkina/index.html | email=
| address=Hiroo Glisten Hills 3F 3-1-17 Hiroo Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3400-7919 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Brunei}} {{Listing
| name=Brunei | url= | email=
| address=6-5-2 Kitashinagawa Shinagawa-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3447-7997 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
 
<!--C-->
* {{flag|Cambodia}} {{Listing
| name=Campuchia | url=http://www.cambodianembassy.jp/ | email=
| address=8-6-9 Akasaka Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 (0)0-5412-8521/2 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Cameroon}} {{Listing
| name=Cameroon | url= | email=
| address=3-27-16 Nozawa Setagaya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5430-4985 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Canada}} {{Listing
| name=Canada | url=http://www.canadanet.or.jp/english.shtml | email=
| address=7-3-38 Akasaka Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5412-6200 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|the Central African Republic}} {{Listing
| name=Cộng hòa Trung Phi | url= | email=
| address=4-38-9 Nakamachi Setagaya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3702-8808 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Chile}} {{Listing
| name=Chile | url=http://www.chile.or.jp/ | email=
| address=Nihon Seimei Akabanebashi Bldg. 8F 3-1-14 Shiba Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3452-7561/2 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|China}} {{Listing
| name=Trung Quốc | url=http://www.china-embassy.or.jp/chn/ | email=
| address=3-4-33 Moto-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3403-3380 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Colombia}} {{Listing
| name=Colombia | url=http://www.colombiaembassy.org/ | email=
| address=3-10-53 Kami-Osaki Shinagawa-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3440-6451 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|the Democratic Republic of the Congo}} {{Listing
| name=Congo (Cộng hòa Dân chủ) | url= | email=
| address=1-2F 5-8-5 Asakusabashi Taito-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5820-1580/1 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Costa Rica}} {{Listing
| name=Costa Rica | url= | email=
| address=No.38 Kowa Building 9F 901 4-12-24 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3486-1812 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Cote d'Ivoire}} {{Listing
| name=Cote D'Ivoire | url=http://www.ahibo.com/ambaci-jp/ | email=
| address=2-19-12, Uehara, Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5454-1401/2/3 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Croatia}} {{Listing
| name=Croatia | url= | email=
| address=3-3-10 Hiroo Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5469-3014 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Cuba}} {{Listing
| name=Cuba | url=http://www.embassy-avenue.jp/cuba/index.html | email=
| address=1-28-4 Higashi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5570-3182 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Cyprus}} {{Listing
| name=Cyprus | url= | email=
| address=Hibiya Marine Bldg 7F 1-5-1 Yurakucho Chiyoda-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3592-0611 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|the Czech Republic}} {{Listing
| name=Cộng hòa Séc | url=http://www.embassy-avenue.jp/czech/index.htm | email=
| address=2-16-14 Hiroo Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3400-8122/3/5 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
 
| style="vertical-align:top;width:50%;" |
<!--D-->
* {{flag|Denmark}} {{Listing
| name=Đan Mạch | url=http://www.ambtokyo.um.dk/da | email=
| address=29-6 Sarugaku-cho Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3496-3001 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Djibouti}} {{Listing
| name=Djibouti | url= | email=
| address=5-18-10 Shimo-Meguro Meguro-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5704-0682 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Dominican Republic}} {{Listing
| name=Cộng hòa Dominica| url= | email=
| address=No.38 Kowa Building 904 4-12-24 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3499-6020 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
 
<!--E-->
* {{flag|Ecuador}} {{Listing
| name=Ecuador | url=http://www.ecuador-embassy.or.jp/e/index.html | email=
| address=No.38 Kowa Building 806 4-12-24 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3499-6020 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Egypt}} {{Listing
| name=Ai Cập | url=http://www.embassy-avenue.jp/egypt/index.htm | email=
| address=1-5-4 Aobadai Meguro-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3770-8022/3 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|El Salvador}} {{Listing
| name=El Salvador | url= | email=
| address=No.38 Kowa Building 803 4-12-24 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3499-4461 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Eritrea}} {{Listing
| name=Eritrea | url=http://www.embassy-avenue.jp/eritrea/index.html | email=
| address=401 4-7-4 Shirokanedai Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5791-1815 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Estonia}} {{Listing
| name=Estonia | url=http://www.estemb.or.jp/index.html?lang=4 | email=
| address=2-6-15 Jingu-mae Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5412-7281 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Ethiopia}} {{Listing
| name=Ethiopia | url=http://www.ethiopia-emb.or.jp/e-front/ | email=
| address=Takanawa Kaisei Bldg. 2F 3-4-1 Takanawa Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5420-6860/1 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
<!--F-->
<!--G-->
<!--H-->
 
<!--I-->
* {{flag|Iceland}} {{Listing
| name=Iceland | url=http://www.iceland.is/iceland-abroad/jp/ | email=
| address=4-18-26 Takanawa Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3447-1944 | tollfree= | fax=+81 3 3447-1945
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Indonesia}} {{Listing
| name=Indonesia | url=http://www2.indonesianembassy.jp/ | email=info@indonesianembassy.jp
| address=5-2-9 Higashi Gotanda, Shinagawa-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3441-4201 | tollfree= | fax=+81 3 3447-1697
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Ireland}} {{Listing
| name=Ireland | url=http://www.irishembassy.jp/ | email=
| address=2-10-7 Kojimachi Chiyoda-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3263-0695 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
<!--J-->
<!--K-->
<!--L-->
<!--M-->
* {{flag|Malaysia}} {{Listing
| name=Malaysia | url=http://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo/ | email=maltokyo@kln.gov.my
| address=20-16 Nanpeidai-Cho Shibuya-Ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3476-3840 | tollfree= | fax=+81 3 3476-4971
| hours= | price=
| content=
}}
<!--N-->
* {{flag|the Netherlands}} {{Listing
| name=Hà Lan | url=http://japan.nlambassade.org// | email=
| address=3-6-3 Shibakoen, Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5776-5400 | tollfree= | fax=+81 3 5776-5535
| hours=M-F 09:00-17:30 | price=
| content=
}}
* {{flag|New Zealand}} {{Listing
| name=New Zealand | url=http://www.nzembassy.com/japan/about-embassy/contact-us | email=tkyconsec@mfat.govt.nz
| address=New Zealand Embassy, Tokyo, 20-40 Kamiyama-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150-0047 | lat= | long= | directions=
| phone=+81 (03) 3467-2271 | tollfree= | fax=+81 (03) 3467-2278
| hours= | price=
| content=
}}
<!--O-->
<!--P-->
*{{flag|Pakistan}} {{Listing
| name=Pakistan | url=http://www.pakistanembassyjapan.com/ | email=
| address= | lat= | long= | directions=4-6-17 Minami-Azabu, MInato-ku
| phone=+81 3 5421-7741 | tollfree= | fax=+81 3 5421-3610
| hours= | price=
| content=
}}
*{{flag|Panama}} {{Listing
| name=Panama | url=http://www.embassyofpanamainjapan.org/ | email=panaemb@gol.com
| address= | lat= | long= | directions=4-12-24 Nishi Azabu, Minato-ku
| phone=+81 3 3499-3741 | tollfree= | fax=+81 3-5485-3548
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Poland}} {{Listing
| name=Ba Lan | url=http://www.tokio.polemb.net/ | email=tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5794-7020 | tollfree= | fax=+81 3 5794-7024
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Portugal}} {{Listing
| name=Bồ Đào Nha | url=http://www.embaixadadeportugal.jp/pt/ | email=tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl
| address=Kamiura Kojimachi Bldg. 4F, 3-10-3, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan (Cultural and Consular); Burex Kojimachi 901, 3-5-2, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan (Comercial Section) | lat= | long= | directions=Kamiura Kojimachi Bldg. 5F 3-10-3, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083
| phone=+81-(03)5212-7322 | tollfree= | fax=+81-(03)5226-0616
| hours= | price=
| content=
}}
<!--Q-->
<!--R-->
<!--S-->
* {{flag|Singapore}} {{Listing
| name=Singapore | url=http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/tokyo.html | email=singemb_tyo@sgmfa.gov.sg
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+81 (3) 3586-9111/2 | tollfree= | fax=+81 (3) 3582-1085
| hours=Mon - Fri
9:30 am to 12:00 pm, 2:00 pm to 5:00 pm | price=
| content=
}}
* {{flag|Spain}} {{Listing
| name=Tây Ban Nha | url=http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tokio/ | email=emb.tokio@maec.es
| address=1-3-29 Roppongi Minato-ku, Tokyo 106-0032 | lat= | long= | directions=1-3-29 Roppongi Minato-ku, Tokyo 106-0032
| phone=+81 (3) 3583-8531/2 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
<!--T-->
* {{flag|Tajikistan}} {{Listing
| name=Tajikistan | url= | email=
| address=1-4-43 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 6804-3660/1 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Tanzania}} {{Listing
| name=Tanzania | url=http://www.embassy-avenue.jp/tanz/index.html | email=
| address=4-21-9 Kamiyoga Setagaya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3425-4531 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Thailand}} {{Listing
| name=Thái Lan | url= | email=
| address=2-2-1 Kudan-Minami Chiyoda-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3222-4101 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Turkey}} {{Listing
| name=Thổ Nhĩ Kỳ | url= | email=
| address=2-33-6 Jingumae, Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 6439-5700 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
<!--U-->
* {{flag|Uganda}} {{Listing
| name=Uganda | url=http://www.uganda-embassy.jp/ | email=
| address=9-23 Hachiyama-cho Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3462-7107 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Ukraine}} {{Listing
| name=Ukraina | url=http://www.mfa.gov.ua/japan/en/ | email=
| address=3-5-31 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5474-9770 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|the United Arab Emirates}} {{Listing
| name=Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | url=http://www.uaeembassy.jp/ | email=
| address=9-10 Nanpeidai-cho Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5489-0804 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|the United Kingdom}} {{Listing
| name=Anh quốc | url=http://ukinjapan.fco.gov.uk/en/ | email=
| address=1 Ichiban-cho, Chiyoda-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 5211-1100 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|the United States}} {{Listing
| name=Hoa Kỳ | url=http://tokyo.usembassy.gov/ | email=
| address=1-10-5 Akasaka Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3224-5000 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Uruguay}} {{Listing
| name=Uruguay | url= | email=
| address=No.38 Kowa Building 908 4-12-24 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3486-1888 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Uzbekistan}} {{Listing
| name=Uzbekistan | url= | email=
| address=5-11-8 Shimomeguro Meguro-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3224-5000 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
 
<!--V-->
* {{flag|Venezuela}} {{Listing
| name=Venezuela | url= | email=
| address=No.38 Kowa Building 703 4-12-24 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3409-1501/4 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Vietnam}} {{Listing
| name=Việt Nam | url=http://www.mofa.gov.vn/vnemb.jp/ | email=
| address=50-11 Moto-yoyogi-cho Shibuya-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3760-5625 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
 
<!--Y-->
* {{flag|Yemen}} {{Listing
| name=Yemen | url= | email=
| address=No.38 Kowa Building 807 4-12-24 Nishi-Azabu Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3499-7151/2 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
 
<!--Z-->
* {{flag|Zambia}} {{Listing
| name=Zambia | url=http://www.zambia.or.jp/contacts1.html | email=
| address=1-10-2 Ebara Shinagawa-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3491-0121/2 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
* {{flag|Zimbabwe}} {{Listing
| name=Zimbabwe | url= | email=
| address=5-9-10 Sirokanedai Minato-ku | lat= | long= | directions=
| phone=+81 3 3280-0331/2 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=
}}
|}
 
==Điểm tiếp theo==
 
{{Wikipedia|Tokyo}}
 
[[en:Tokyo]]
83

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng