Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Martin Urbanec”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
re
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(re)
Let me ask why you deleted the right? Thân mến &ndash;&nbsp;[[User:JohnsonLee01|<span style="font-variant: small-caps;">Le Duc Anh</span>]]&nbsp;<sup>([[USER_talk:JohnsonLee01|💬]]|[[Đặc biệt:Đóng góp/JohnsonLee01|📝]])</sup> 21:41, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (+07)
: You can reply? Thân mến &ndash;&nbsp;[[User:JohnsonLee01|<span style="font-variant: small-caps;">Le Duc Anh</span>]]&nbsp;<sup>([[USER_talk:JohnsonLee01|💬]]|[[Đặc biệt:Đóng góp/JohnsonLee01|📝]])</sup> 22:59, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (+07)
:: Because I overlooked the RfA consists from a lot of new users, people made very few edits here. For that reason, the stewards cannot accept the RfA as valid, and your status was revoked. --[[Thành viên:Martin Urbanec|Martin Urbanec]] ([[Thảo luận Thành viên:Martin Urbanec|thảo luận]]) 01:30, ngày 19 tháng 5 năm 2020 (+07)
6

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng