Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Martin Urbanec”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi lại sửa đổi 43514 của JohnsonLee01 (thảo luận)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Đã lùi lại sửa đổi 43514 của JohnsonLee01 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
:::So who will manage and clean up here? Thân mến &ndash;&nbsp;[[User:JohnsonLee01|<span style="font-variant: small-caps;">Le Duc Anh</span>]]&nbsp;<sup>([[USER_talk:JohnsonLee01|💬]]|[[Đặc biệt:Đóng góp/JohnsonLee01|📝]])</sup> 05:43, ngày 19 tháng 5 năm 2020 (+07)
:::: Stewards together with global sysops. If you need our assistance, please go to [[:m:SRM]] or [[:m:Global_sysops/Requests|Global_sysops/Requests]]. Best, --[[Thành viên:Martin Urbanec|Martin Urbanec]] ([[Thảo luận Thành viên:Martin Urbanec|thảo luận]]) 22:37, ngày 19 tháng 5 năm 2020 (+07)
:Can you show me how to use the bot to translate articles? Thân mến &ndash;&nbsp;[[User:JohnsonLee01|<span style="font-variant: small-caps;">Le Duc Anh</span>]]&nbsp;<sup>([[USER_talk:JohnsonLee01|💬]]|[[Đặc biệt:Đóng góp/JohnsonLee01|📝]])</sup> 22:43, ngày 19 tháng 5 năm 2020 (+07)
1.529

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng