Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Martin Urbanec”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
 
It's necessary to show and prove experience using an account. [[Thành viên:Martin Urbanec|Martin Urbanec]] ([[Thảo luận Thành viên:Martin Urbanec|thảo luận]]) 23:48, ngày 23 tháng 5 năm 2020 (+07)
:Oh, I've got the problem here. He was not granted the sysop flag because Meta doesn't trust him enough. So, thinks an easier way that if I was JohnsonLee01, Meta can grant a sysop flag, not because of the poll but just by the experiment? Such a hard reason for JohnsonLee...[[Thành viên:ThiênĐế98|ThiênĐế98]] ([[Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98|thảo luận]]) 23:55, ngày 23 tháng 5 năm 2020 (+07)

Bảng chọn điều hướng