Tập tin cần thiết

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 23:37, ngày 16 tháng 12 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Các tập tin sau được nhúng nhưng không tồn tại. Các tập tin từ kho dùng chung có thể được liệt kê trong khi tồn tại; các trường hợp này được gạch bỏ. Ngoài ra, các trang nhúng tập tin không tồn tại được liệt kê tại Thể loại:Trang có sử dụng tập tin không tồn tại.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Tập tin:Wikipedia-logo-v2.svg‏‎ (802 liên kết)
 2. Tập tin:Pagebanner default.jpg‏‎ (237 liên kết)
 3. Tập tin:Categorisation-hierarchy-top2down.svg‏‎ (186 liên kết)
 4. Tập tin:Template-info.svg‏‎ (97 liên kết)
 5. Tập tin:Ambox warning pn.svg‏‎ (24 liên kết)
 6. Tập tin:Ambox warning red.svg‏‎ (24 liên kết)
 7. Tập tin:Redirectltr.png‏‎ (24 liên kết)
 8. Tập tin:Flag of the United States.svg‏‎ (19 liên kết)
 9. Tập tin:Aiga immigration inv.svg‏‎ (18 liên kết)
 10. Tập tin:Flag of China.svg‏‎ (17 liên kết)
 11. Tập tin:Flag of Vietnam.svg‏‎ (17 liên kết)
 12. Tập tin:Flag of the People's Republic of China.svg‏‎ (17 liên kết)
 13. Tập tin:Flag of the United Kingdom.svg‏‎ (17 liên kết)
 14. Tập tin:Map mag.png‏‎ (17 liên kết)
 15. Tập tin:Wikivoyage-Logo-v3-en.svg‏‎ (17 liên kết)
 16. Tập tin:Commons-logo.svg‏‎ (16 liên kết)
 17. Tập tin:Flag of Australia.svg‏‎ (16 liên kết)
 18. Tập tin:Flag of France.svg‏‎ (15 liên kết)
 19. Tập tin:Flag of Japan.svg‏‎ (15 liên kết)
 20. Tập tin:Flag of Greece.svg‏‎ (14 liên kết)
 21. Tập tin:Flag of Canada.svg‏‎ (12 liên kết)
 22. Tập tin:Flag of Italy.svg‏‎ (12 liên kết)
 23. Tập tin:Monobook-bullet-star2.png‏‎ (12 liên kết)
 24. Tập tin:Flag of Brazil.svg‏‎ (11 liên kết)
 25. Tập tin:Flag of Denmark.svg‏‎ (11 liên kết)
 26. Tập tin:Flag of Egypt.svg‏‎ (11 liên kết)
 27. Tập tin:Flag of Germany.svg‏‎ (11 liên kết)
 28. Tập tin:Flag of India.svg‏‎ (11 liên kết)
 29. Tập tin:Flag of Indonesia.svg‏‎ (11 liên kết)
 30. Tập tin:Flag of New Zealand.svg‏‎ (11 liên kết)
 31. Tập tin:Flag of Russia.svg‏‎ (11 liên kết)
 32. Tập tin:Flag of Spain.svg‏‎ (11 liên kết)
 33. Tập tin:Flag of Thailand.svg‏‎ (11 liên kết)
 34. Tập tin:Flag of the Netherlands.svg‏‎ (11 liên kết)
 35. Tập tin:Wikidata-logo.svg‏‎ (11 liên kết)
 36. Tập tin:Wikimedia-logo.svg‏‎ (11 liên kết)
 37. Tập tin:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (11 liên kết)
 38. Tập tin:Flag of Turkey.svg‏‎ (10 liên kết)
 39. Tập tin:Flag of the Philippines.svg‏‎ (10 liên kết)
 40. Tập tin:Redirect arrow without text.svg‏‎ (10 liên kết)
 41. Tập tin:Symbol support vote.svg‏‎ (10 liên kết)
 42. Tập tin:Wikibooks-logo.svg‏‎ (10 liên kết)
 43. Tập tin:Wikiquote-logo.svg‏‎ (10 liên kết)
 44. Tập tin:Wikisource-logo.svg‏‎ (10 liên kết)
 45. Tập tin:Wikiversity-logo.svg‏‎ (10 liên kết)
 46. Tập tin:Exclamationdiamond blue.svg‏‎ (9 liên kết)
 47. Tập tin:Flag of Austria.svg‏‎ (9 liên kết)
 48. Tập tin:Flag of Chile.svg‏‎ (9 liên kết)
 49. Tập tin:Flag of Norway.svg‏‎ (9 liên kết)
 50. Tập tin:Flag of Pakistan.svg‏‎ (9 liên kết)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).