Thể loại cần thiết

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 19:56, ngày 4 tháng 12 năm 2022. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bài viết về thành phố‏‎ (88 trang)
 2. Tất cả bài viết sử dụng được‏‎ (31 → 32 trang)
 3. Biểu ngữ bị thiếu từ Wikidata‏‎ (29 trang)
 4. Tiêu bản Babel‏‎ (26 trang)
 5. Di sản thế giới của UNESCO‏‎ (25 trang)
 6. Sử dụng được thành phố‏‎ (19 trang)
 7. Điểm đến trước của tháng‏‎ (19 trang)
 8. Trang có sử dụng tập tin không tồn tại‏‎ (17 trang)
 9. Bottom-level regions‏‎ (16 trang)
 10. Bài viết về vùng‏‎ (16 trang)
 11. Bài viết về sổ tay ngôn ngữ‏‎ (14 → 21 trang)
 12. Trang người dùng đổi hướng mềm‏‎ (14 trang)
 13. Thể loại đổi hướng‏‎ (12 trang)
 14. Tất cả bài viết tốt‏‎ (11 → 13 trang)
 15. Sơ khai sổ tay‏‎ (10 → 14 trang)
 16. Wikivoyage help‏‎ (9 trang)
 17. Tốt thành phố‏‎ (8 trang)
 18. Trang dự án đổi hướng mềm‏‎ (7 trang)
 19. S with categories‏‎ (6 trang)
 20. Bài viết về công viên‏‎ (5 trang)
 21. Bài lỗi thời‏‎ (4 trang)
 22. Chỗ thử bản mẫu‏‎ (4 trang)
 23. Empty regions‏‎ (4 trang)
 24. Sử dụng được sổ tay‏‎ (4 → 5 trang)
 25. Tiêu bản thành viên Wikipedia‏‎ (4 trang)
 26. Trang đinh hướng‏‎ (4 trang)
 27. Bài viết theo chủ đề‏‎ (3 trang)
 28. Bài viết về hành trình‏‎ (3 trang)
 29. Bài viết về quốc gia‏‎ (3 trang)
 30. Bản mẫu thành viên‏‎ (3 trang)
 31. Bản đồ ảnh‏‎ (3 trang)
 32. Dynamic map templates‏‎ (3 trang)
 33. Hướng dẫn Wikivoyage‏‎ (3 trang)
 34. Quản lý Wikivoyage‏‎ (3 trang)
 35. Regions with no category‏‎ (3 trang)
 36. Sử dụng được chủ đề‏‎ (3 trang)
 37. Thành viên Wikivoyage bị cấm‏‎ (3 trang)
 38. Đổi hướng mềm‏‎ (3 trang)
 39. Articles with dead external links‏‎ (2 trang)
 40. Bài viết cần tham số Thuộc về‏‎ (2 trang)
 41. Bài viết về sự kiện‏‎ (2 trang)
 42. Bài viết về thành phố rất lớn‏‎ (2 trang)
 43. Bản mẫu cấm thành viên vô hạn‏‎ (2 trang)
 44. Bản mẫu hình ảnh với bình luận‏‎ (2 trang)
 45. Bản mẫu sơ khai‏‎ (2 trang)
 46. Currency templates‏‎ (2 trang)
 47. Cảnh báo‏‎ (2 trang)
 48. Cộng tác Wikivoyage‏‎ (2 trang)
 49. Hành chính viên‏‎ (2 trang)
 50. Sơ khai chủ đề‏‎ (2 trang)

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).