Thể loại cần thiết

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 01:47, ngày 23 tháng 10 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bài viết cần thể loại IsPartOf‏‎ (186 trang)
 2. Danh sách có số điện thoại không có mã nước‏‎ (68 trang)
 3. Danh sách có vấn đề định dạng số điện thoại‏‎ (63 trang)
 4. Trang sử dụng Trang Web liên quan‏‎ (60 trang)
 5. Articles without Wikipedia links (via Wikidata)‏‎ (48 trang)
 6. Tiêu bản Babel‏‎ (23 trang)
 7. Có tham số tọa độ‏‎ (17 trang)
 8. Trang có lỗi kịch bản‏‎ (9 → 10 trang)
 9. Không có banner trên Wikidata‏‎ (8 trang)
 10. Wikivoyage help‏‎ (8 trang)
 11. Trang có thẻ tọa độ hỏng‏‎ (6 trang)
 12. Trang đưa đối số thừa vào bản mẫu‏‎ (6 trang)
 13. Danh sách có kí tự unicode ẩn‏‎ (5 trang)
 14. Pages using RelatedSites‏‎ (5 trang)
 15. Danh sách có nhiều địa chỉ thư điện tử‏‎ (4 trang)
 16. Trang định hướng‏‎ (4 trang)
 17. Bản đồ ảnh‏‎ (3 trang)
 18. UNESCO World Heritage Sites‏‎ (3 trang)
 19. Bài viết về thành phố rất lớn‏‎ (2 trang)
 20. Bản mẫu địa điểm‏‎ (2 trang)
 21. Cảnh báo‏‎ (2 trang)
 22. Hành trình‏‎ (2 trang)
 23. Tiêu bản hết hạn định ngày‏‎ (2 trang)
 24. Tiêu bản thành viên Wikipedia‏‎ (2 trang)
 25. Trang có thẻ HTML tự đóng không hợp lệ‏‎ (2 trang)
 26. Trang có tên hiển thị được bỏ qua‏‎ (2 trang)
 27. Wikivoyage policies‏‎ (2 trang)
 28. Banner tiêu chuẩn‏‎ (1 trang)
 29. Biên Hòa‏‎ (1 trang)
 30. Bài viết cần tham số IsPartOf‏‎ (1 trang)
 31. Bản mẫu bản đồ động‏‎ (1 trang)
 32. Bản mẫu bảo quản Wikipedia‏‎ (1 trang)
 33. Bản mẫu định dạng và chức năng‏‎ (1 trang)
 34. Bản đồ động‏‎ (1 trang)
 35. Dự án‏‎ (1 trang)
 36. Image maps‏‎ (1 trang)
 37. Interwiki link templates‏‎ (1 trang)
 38. Listings templates‏‎ (1 → 2 trang)
 39. MediaWiki‏‎ (1 trang)
 40. Not an article‏‎ (1 trang)
 41. Quyền tác giả‏‎ (1 trang)
 42. Robot Wikivoyage‏‎ (1 trang)
 43. String manipulation templates‏‎ (1 trang)
 44. TemplateData documentation‏‎ (1 trang)
 45. Template documentation‏‎ (1 trang)
 46. Templates with minimal expansion depth‏‎ (1 trang)
 47. Thành viên Wikipedia‏‎ (1 trang)
 48. Thành viên Wikipedia nam‏‎ (1 trang)
 49. Thành viên thiên văn học‏‎ (1 trang)
 50. Tiêu bản chú thích‏‎ (1 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).