Thể loại cần thiết

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 05:18, ngày 27 tháng 4 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bài viết cần thể loại IsPartOf‏‎ (186 trang)
 2. Danh sách có số điện thoại không có mã nước‏‎ (68 trang)
 3. Danh sách có vấn đề định dạng số điện thoại‏‎ (63 trang)
 4. Articles without Wikipedia links (via Wikidata)‏‎ (54 trang)
 5. Tiêu bản Babel‏‎ (23 trang)
 6. Có tham số tọa độ‏‎ (17 trang)
 7. Không có banner trên Wikidata‏‎ (11 trang)
 8. Trang có lỗi kịch bản‏‎ (9 → 10 trang)
 9. Wikivoyage help‏‎ (8 trang)
 10. Trang có thẻ tọa độ hỏng‏‎ (6 trang)
 11. Trang đưa đối số thừa vào bản mẫu‏‎ (6 trang)
 12. Danh sách có kí tự unicode ẩn‏‎ (5 trang)
 13. Danh sách có nhiều địa chỉ thư điện tử‏‎ (4 trang)
 14. Trang định hướng‏‎ (4 trang)
 15. Bản đồ ảnh‏‎ (3 trang)
 16. Bài viết về thành phố rất lớn‏‎ (2 trang)
 17. Cảnh báo‏‎ (2 trang)
 18. Hành trình‏‎ (2 trang)
 19. TemplateData documentation‏‎ (2 trang)
 20. Tiêu bản hết hạn định ngày‏‎ (2 trang)
 21. Tiêu bản thành viên Wikipedia‏‎ (2 trang)
 22. Trang có thẻ HTML tự đóng không hợp lệ‏‎ (2 trang)
 23. Trang có tên hiển thị được bỏ qua‏‎ (2 trang)
 24. UNESCO World Heritage Sites‏‎ (2 trang)
 25. Wikivoyage policies‏‎ (2 trang)
 26. Banner tiêu chuẩn‏‎ (1 trang)
 27. Biên Hòa‏‎ (1 trang)
 28. Bài viết cần tham số IsPartOf‏‎ (1 trang)
 29. Bản mẫu bản đồ động‏‎ (1 trang)
 30. Bản mẫu bảo quản Wikipedia‏‎ (1 trang)
 31. Bản mẫu địa điểm‏‎ (1 trang)
 32. Bản mẫu định dạng và chức năng‏‎ (1 trang)
 33. Bản đồ động‏‎ (1 trang)
 34. Có vấn đề bản quyền‏‎ (1 trang)
 35. Có vấn đề bản quyền 2013-10-18‏‎ (1 trang)
 36. Dự án‏‎ (1 trang)
 37. Image maps‏‎ (1 trang)
 38. Interwiki link templates‏‎ (1 trang)
 39. Listings templates‏‎ (1 → 2 trang)
 40. MediaWiki‏‎ (1 trang)
 41. Not an article‏‎ (1 trang)
 42. Quyền tác giả‏‎ (1 trang)
 43. Robot Wikivoyage‏‎ (1 trang)
 44. String manipulation templates‏‎ (1 trang)
 45. Template documentation‏‎ (1 trang)
 46. Templates with minimal expansion depth‏‎ (1 trang)
 47. Thành viên Wikipedia‏‎ (1 trang)
 48. Thành viên Wikipedia nam‏‎ (1 trang)
 49. Thành viên thiên văn học‏‎ (1 trang)
 50. Tiêu bản chú thích‏‎ (1 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).