Các thành viên sẽ được đổi tên

Jump to navigation Jump to search

Đây là danh sách các thành viên có tài khoản trên wiki này mà sẽ được đổi tên do việc hoàn thành quá trình hợp nhất tài khoản. Xem thêm chi tiết tại Đăng nhập thống nhất. Các thành viên có thể lúc nào yêu cầu đổi tên mình tại Special:GlobalRenameRequest.

Tên người dùng Lúc mở tài khoản Số lần sửa đổi