Thảo luận Thành viên:Thiên Nam Huỳnh

Từ Wikivoyage
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

CẢNH CÁO[sửa]

Chào bạn Bản mẫu:U, hiện nay bộ công an đang theo dõi hoạt động của bạn và có thể sẽ sớm bắt bạn vì đã tham gia wiki chống phá nhà nước. Bạn hãy nên chấm dứt việc tham gia wiki. Thân Bộ Công An 118 (Thảo luận) 12:51, 27 September 2019 (UTC)