Lỗi mở tài khoản

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Địa chỉ IP của bạn nằm trong một dải IP bị cấm trên mọi wiki thuộc Wikimedia Foundation.

Người thực hiện lệnh cấm là Jon Kolbert (meta.wikimedia.org). Lý do cấm là Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected .

  • Thời điểm cấm: 11:57, ngày 27 tháng 11 năm 2021
  • Thời hạn cấm: 11:57, ngày 27 tháng 11 năm 2024

Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 52.91.0.112 và dải bị cấm là 52.91.0.0/16. Vui lòng thêm đầy đủ các thông tin trên khi đặt câu hỏi.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị cấm nhầm, hãy xem thêm thông tin và hướng dẫn ở trang quy định toàn cục Không proxy mở. Để thảo luận về lệnh cấm, hãy viết một yêu cầu xem xét lại tại Meta-Wiki hoặc gửi thư điện tử đến hòm thư VRT của tiếp viên tại stewards@wikimedia.org với các thông tin phía trên.

Quay lại Trang Chính.