Tất cả các nhật trình công khai

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tất cả các nhật trình đang có của Wikivoyage chung với nhau. Bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên (phân biệt chữ hoa-chữ thường), hoặc các trang bị ảnh hưởng (cũng phân biệt chữ hoa-chữ thường).

Nhật trình
  • 21:47, ngày 16 tháng 1 năm 2019 Việc gửi “No editing for 30 minutes 17 January” cho Wikivoyage:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
  • 01:13, ngày 23 tháng 11 năm 2018 Việc gửi “Community Wishlist Survey vote” cho Wikivoyage:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
  • 02:42, ngày 14 tháng 11 năm 2018 MediaWiki message delivery Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thảo luận Bản mẫu:Ambox (Đề mục mới: Change coming to how certain templates will appear on the mobile web) Thẻ: thông báo gửi rộng rãi
  • 18:06, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Việc gửi “The Community Wishlist Survey” cho Wikivoyage:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
  • 19:03, ngày 4 tháng 10 năm 2018 Việc gửi “Reminder: No editing for up to an hour on 10 October” cho Wikivoyage:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
  • 20:08, ngày 30 tháng 7 năm 2018 Việc gửi “New user group for editing sitewide CSS/JS” cho Wikivoyage:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
  • 15:45, ngày 12 tháng 7 năm 2018 Việc gửi “Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS” cho Wikivoyage:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
  • 07:34, ngày 12 tháng 11 năm 2017 Việc gửi “Changes to the global ban policy” cho Wikivoyage:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
  • 01:07, ngày 13 tháng 5 năm 2017 Việc gửi “Editing News #1—2017” cho Wikivoyage:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
  • 00:20, ngày 4 tháng 7 năm 2016 Việc gửi “Editing News #2—2016” cho Wikivoyage:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly