Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viêng Chăn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Created page with "Viêng Chăn là thành phố thủ đô Lào. Đây là trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế của Lào. Thành phố nằm bên tả ngạn sông Mê..."
(Created page with "Viêng Chăn là thành phố thủ đô Lào. Đây là trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế của Lào. Thành phố nằm bên tả ngạn sông Mê...")
(Không có sự khác biệt)
52

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng