Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “== Từ vựng == ''Note: For the most part, these examples give Latin American pronunciation, not actually from Spain.'' === Cơ bản === {{infobox|Co…”)
 
; FORBIDDEN : Prohibido (''pro-hee-BEE-doh'') }}
 
; Hello/HiChào (informalthân mật): Hola (''OH-lah'')
; HaveChúc amột goodngày daytốt lành : Que pase un buen día (''keh PAH-seh un BWEHN DEE-ah'')
; HowBạn arekhỏe youkhông? (''informalthân mật''): ¿Cómo estás? (''KOH-moh ehs-TAHS?'')
; HowNgài arekhỏe youkhông? (''formallịch sự''): ¿Cómo está usted? (''KOH-moh ehs-TAH oos-TEHD?'')
; FineCảm ơn, thanktôi youkhỏe: Muy bien, gracias. (''MOO-ee byehn, GRAH-syahs'')
; What is your name? (''informal''): ¿Cómo te llamas? (''KOH-moh TAY YAH-mahs?'')
; What is your name? (''formal''): ¿Cómo se llama usted? (''KOH-moh SAY YAH-mah oos-TEHD?'')
391

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng