Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:DerFussi”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
:::Ich bin schon damit beschäftigt die Kleidung zu bügeln. -- <span style="font-variant:small-caps">[[User:DerFussi|Der]][[User talk:DerFussi|Fussi]]</span> 20:30, ngày 21 tháng 8 năm 2015 (ICT)
:::Man meint eher sehr viele, also wie "thousands of" -- <span style="font-variant:small-caps">[[User:DerFussi|Der]][[User talk:DerFussi|Fussi]]</span> 20:30, ngày 21 tháng 8 năm 2015 (ICT)
::Danke, danke :) '''[[User:Na Tra|<font color="008B8B">Na Tra</font>]] [[User talk:Na Tra|<font color="F4A460">(thảo luận)</font>]]''' 14:32, ngày 22 tháng 8 năm 2015 (ICT)
137

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng