Trang bị khóa

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách này liệt kê các trang hiện đang bị khóa. Xem danh sách các tên trang bị khóa không được tạo ra tại Tên trang bị khóa.

Trang bị khóa
Thời gian Trang Hết hạn Người dùng khóa Chế độ khóa Lý do
Không rõ Thành viên:TuanUt(58 byte) vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:TuanUt-Bot!(577 byte) vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thảo luận Thành viên:TuanUt-Bot!(45 byte) vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Trang Chính(3.138 byte) vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:TRMC(5.744 byte) vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Trang Chính/Tiêu đề chính(1.558 byte) vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thể loại:Chờ xóa(289 byte) vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wikivoyage:Gõ tiếng Việt(918 byte) vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
20:55, ngày 29 tháng 5 năm 2017 Bản mẫu:•(205 byte) vô hạn Prenn (Thảo luận | đóng góp) hạn chế sửa đổi Trang nhiều người xem