Thành viên:WhoAlone

Từ Wikivoyage
Thông tin ngôn ngữ thành viên
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.
es-1 Esta persona tiene un conocimiento básico del español.
Thành viên theo ngôn ngữ

Xin chào![sửa]

Một số trang đã tạo Dự kiến sẽ tạo Dự kiến sẽ mở rộng/cải thiện

chất lượng

Công việc khác[sửa]

  • Tuần tra, chống phá hoại trên toàn dự án.
Đây là một trang thành viên Wikivoyage.
Nếu bạn tìm thấy trang này trong bất cứ website nào ngoài Wikivoyage nghĩa là bạn đang đọc một bản sao của Wikivoyage. Xin lưu ý rằng trang này có thể đã bị lỗi thời, thay đổi theo thời gian và chủ nhân của trang này có thể không có mối liên hệ nào với website và cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng, trừ Wikivoyage. Bản chính của trang này nằm tại https://vi.wikivoyage.org/wiki/Thành viên:WhoAlone.