Bản mẫu:Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Từ Wikivoyage
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đây là tài liệu cho bản mẫu này được sử dụng bởi trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác.

Dữ liệu bản mẫu cho Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Chèn một đầu đề ngắn gọn cho phần dữ liệu bản mẫu. Thêm trang vào Thể loại:Bản mẫu sử dụng dữ liệu bản mẫu.

Cách sử dụng[sửa]

==Dữ liệu bản mẫu== hoặc ==Các tham số== hoặc ==Cách sử dụng==
{{đầu đề dữ liệu bản mẫu}}
<templatedata>{
...
}</templatedata>

Sử dụng {{Đầu đề dữ liệu bản mẫu|Tên bản mẫu}} để hiển thị tên cho bản mẫu khác với tên mặc định, đó là {{BASEPAGENAME}}.

Đây là tài liệu cho bản mẫu này được sử dụng bởi trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác.

Dữ liệu bản mẫu cho Tên bản mẫu

Sử dụng {{Đầu đề dữ liệu bản mẫu|nolink=1}} để bỏ liên kết wiki khỏi từ "Dữ liệu bản mẫu" trong văn bản đầu đề, đối với các trường hợp nó đã được liên kết bên ngoài bản mẫu này.

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác.

Dữ liệu bản mẫu cho Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Sử dụng {{Đầu đề dữ liệu bản mẫu|noheader=1}} để bỏ qua câu đầu tiên của văn bản đầu đề.

Dữ liệu bản mẫu cho Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Các tham số[sửa]

Đây là tài liệu cho bản mẫu này được sử dụng bởi trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác.

Dữ liệu bản mẫu cho Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Chèn một đầu đề ngắn gọn cho phần dữ liệu bản mẫu. Thêm trang vào [[Thể loại:Bản mẫu sử dụng dữ liệu bản mẫu]]

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên bản mẫu1

Sử dụng để hiển thị tên cho bản mẫu khác với tên mặc định, đó là {{BASEPAGENAME}}.

Chuỗi dàitùy chọn
nolinknolink

Sử dụng để bỏ liên kết wiki khỏi từ "Dữ liệu bản mẫu" trong văn bản đầu đề, đối với các trường hợp nó đã được liên kết bên ngoài bản mẫu này.

Chuỗi dàitùy chọn
noheadernoheader

Sử dụng để bỏ qua câu đầu tiên của văn bản đầu đề.

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm[sửa]