Bản mẫu:Cải thiện tài liệu

Từ Wikivoyage
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa]

Bản mẫu này có thể được chèn vào các trang con tài liệu bản mẫu để thông báo rằng một bản mẫu nào đó chưa được viết tài liệu hướng dẫn. Hộp tài liệu màu xanh mà không có nội dung có thể gây khó hiểu cho người xem. Khi đó bạn có thể tạo trang /doc và chèn bản mẫu này.

{{Cải thiện tài liệu}}

Bản mẫu thêm trang vào Thể loại:Bản mẫu có tài liệu bị thiếu hoặc không chính xác.

Dữ liệu bản mẫu[sửa]

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
talktalk

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
datedate

không có miêu tả

Không rõtùy chọn

Xem thêm[sửa]