Bước tới nội dung

Bản mẫu:Chú ý

Từ Wikivoyage
Cảnh báo du lịch
Cảnh báo du lịch

CHÚ Ý: {{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này mang ý nghĩa về những cảnh báo không nguy hại đến tính mạng có thể ảnh hưởng đến chuyến du lịch, tài chính, hoặc sức khỏe và những chú ý khác cần quan tâm. Nó nên ngắn gọn, đủ thông tin. Những vấn đề cần sử dụng bản mẫu này:

Thận trong:

  • "lừa đảo trong việc đi lại từ sân bay rất phổ biến"
  • "những ứng xử nơi công cộng có thể bị giam cầm"
  • "đừng lơ đãng trông coi hành lý"

Chú ý:

  • "young children frequently get underfoot"
  • "khu vực hạn chế du lịch"
  • "quy định về hộ chiếu thay đổi gần đây"

Không dùng bản mẫu này cho các thông báo kiểu như ("đóng cửa để sửa chữa"), tangential factoids ("George Washington đã ngủ ở đây"), organizational disclaimers ("The exclusion of Region X from the regional hierarchy is not..."), proper life-threatening dangers ("death penalty for drug possession", "civil war active") or obvious dangers ("do not walk on expressways", "do not wander down dark alleys while intoxicated").

Nếu có nguy hiểm ảnh hưởng toàn bộ khu vực, bản mẫu thận trong có thể đặt ở đầu bài viết. Nếu nguy hiểm ở mức địa phương hoặc có thể tránh được, nên đặt nó trong mục "An toàn".